język angielski język niemiecki

Artykuły

Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dotację

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, marzec 2015

Poprawne archiwizowanie dokumentacji projektowej ma wpływ na kwalifikowalność wydatków

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, marzec 2015

Polska Cyfrowa wspomoże sektor publiczny w rozwoju e-usług

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, luty 2015

Kryteria wyboru projektów współfinansowanych z funduszy europejskich mogą zostać zmienione

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, luty 2015

VAT od inwestycji komunalnych współfinansowanych ze środków UE

Rafał Cieślak, Radosław Maćkowski, Gazeta Samorządu i Administracji, 18 lutego 2015

Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze sportowo-rekreacyjnym

Rafał Cieślak, Biuletyn partnerstwa publiczno prywatnego, grudzień 2014 r.

Jak będzie wyglądał 2015 rok w PPP?

Rafał Cieślak, Tereny Inwestycyjne, 13 stycznia 2015

Niektóre instytucje informują wnioskodawców o wynikach oceny na swojej stronie internetowej

Jan Kordasiewicz, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, 14 stycznia 2015

Wyższe uczelnie też będą mogły być beneficjentami funduszy unijnych w najbliższych latach

Jan Kordasiewicz, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, 14 stycznia 2015

Hybrydowe PPP w nowej perspektywie finansowej UE

Rafał Cieślak, Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 18 grudnia 2014