język angielski język niemiecki

Internacjonalizacja MŚP z Polski Wschodniej

PARP przeznacza 50 milionów złotych na wsparcie eksportu MŚP funkcjonujących na terenie Polski Wschodniej. Konkurs odbędzie się w ramach jednej rundy. Nabór potrwa od 7 kwietnia do...

więcej »

Badania na rynek

Do 17 lutego 2020r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1. Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie wyników prac...

więcej »

Kredyt na innowacje technologiczne.

  Do 31 grudnia 2020 roku można aplikować z projektami dotyczącymi wdrożenia do produkcji znacząco ulepszonego lub zupełnie nowego produktu. Dofinansowaniu podlega kredyt technologiczny...

więcej »