język angielski język niemiecki

Artykuły

Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia cz. II

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, V 2006 r.

EU funds for investments in environmental protection

V International Students' Workshop on Landscape Architecture and Regional Planning - Rafał Cieślak, Tuczno, 29.IV-03.V 2006 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – wykorzystanie w służbie zdrowia

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, II 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – status prawny beneficjenta, procedura apli

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, III 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – umowa o dofinansowanie projektu

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, IV 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – procedura udzielania zamówień publicznych

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, IV 2005 r.

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla mikroprzedsiębiorstw

Rafał Cieślak, Dom Wydawniczy ABC, Serwis Prawo i Zdrowie, VIII 2005 r.

Procedura aplikowania o środki na współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych na przykładzie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Rafał Cieślak, opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Służby Przygotowawczej w Służbie Cywilnej, 2005 r.

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w polskim prawie rodzinnym, prawie kanonicznym i prawie prywatnym międzynarodowym

Rafał Cieślak, Jurysta 6/7 2005

Finansowanie inwestycji sportowych ze środków krajowych, UE oraz w oparciu o możliwości płynące z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Jan Kordasiewicz, Rafał Cieślak, referat na konferencji „Inwestycje sportowe na Siekierkach, Debata o rozwoju infrastruktury sportowej Warszawy”, Warszawa, 29 XI 2005 r.