język angielski język niemiecki

Artykuły

Dotacje dla firm z obszarów wiejskich

Jan Kordasiewicz, serwis e-gospodarka.pl, 06 września 2011

Zawodnika ubezpiecza jego klub sportowy

Jan Kordasiewicz, "Rzeczpospolita", 01 września 2011

Przygotuj się do Funduszy Norweskich

Karolina Paulewicz-Bazała, „Fundusze Europejskie”, wrzesień 2011.

Visiting… Cieślak & Kordasiewicz Business and Legal Advisory Office

Wywiad Bartosza Korbusa z Rafałem Cieślakiem , PPP Forum – Public investment’s magazine NR 3 (16) / 2011

Zawodnika ubezpiecza jego klub sportowy

Jan Kordasiewicz, Rzeczpospolita, 1 września 2011

Nowe zasady prowadzenia i przekształcania działalności leczniczej

Rafał Cieślak, Damian Michalak, „Rzeczpospolita” z 16 sierpnia 2011

Nowe zasady prowadzenia i przekształcania działalności leczniczej

Rafał Cieślak, Rzeczpospolita, 16 sierpnia 2011

Fundusze na informatyzację

Jan Kordasiewicz, Polskie Wydawnictwa Branżowe, Sportplus nr 8/2011, 8.2011.

PPPierwsze doświadczenia cz. II

Rafał Cieślak, Polskie Wydawnictwa Branżowe, Sportplus, lipiec 2011

Wykorzystanie funduszy EU, a odpowiedzialność karno-skarbowa

Jan Kordasiewicz, serwis e-gospodarka.pl, 01 lipca 2011.