język angielski język niemiecki

Książki

„Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz”

Pod red. R. Cieślaka. Autorzy: Marcin Bejm, Rafał Cieślak, Agnieszka Ferek, Marcin Jędrasik, Adriana Mierzwa-Bronikowska, Magdalena Zabłocka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 305.

„Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka”

pod red. M. Smagi i M. Winiarza (R. Cieślak, Realizacja zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych), Warszawa 2015, ss. 716.

„Ustawa o finansach publicznych. Komentarz”

dr Wojciech Misiąg (red.), prof. dr hab. Artur Nowak-Far (koordynator wydania), dr Michał Bitner, dr Rafał Cieślak, dr Małgorzata Frysztak, dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Wojciech Misiąg, prof. dr hab Artur Nowak-Far, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, prof. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Małgorzata Humel-Maciewiczak, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Lidia Opioła, dr Tomasz Skica, dr Karol Szmaj, dr Julia Zdanukiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, seria: Duże Komentarze Becka, Warszawa 2014, ss. 908.

"Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności”

Pod red. Wojciecha Robaczyńskiego, Arkadiusza Babczuka, Arkadiusza Talika.
Autorzy: Rafał Cieślak, Janusz Facon, Krystyna Gąsiorek, Marek Głuch, Damian Grzelka, Ireneusz Kołakowski, Wojciech Lachiewicz, Katarzyna Makowska, Remigiusz Mazur, Joanna Radzieja, Wojciech Robaczyński, Anna Rotter, Krystyna Sawicka, Arkadiusz Talik, Artur Walasik, Mateusz Winiarz, Edyta Wojterek-Kuszyńska, Beata Zalewska, Julia Zdanukiewicz, Zbigniew Zieliński, Magdalena Zioło. Warszawa 2014, ss. 308.

„Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego”

Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Cieślaka i Bartosza Korbusa, autorzy: Wojciech Brudziana, Rafał Cieślak, Jan Dziekański, Agnieszka Ferek, Agnieszka Kwiatkowska-Murzyn, Bartosz Korbus, Wiesław Olasek, Marek Sowiński, Ireneusz Stolarski, Marcin Wawrzyniak, Magdalena Wymysłowska, Magdalena Zawadzka, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014, ss.120.

pobierz

„Partnerstwo publiczno-prywatne: 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji”

Rafał Cieślak (red.), Bartosz Korbus, Jan Kordasiewicz, Michał Liżewski, Grzegorz Mazurek, Michał Tymburski, Marcin Wawrzyniak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, ss. 360.

"Prawo w Sporcie Wybrane Zagadnienia"

Jan Kordasiewicz, Wydawnictwo WSEWS, 2013, str. 64

„Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich”

II wydanie - Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak, Wolters Kluwer Polska,
2012, s. 268.

„Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie terytorialnym”

Rafał Cieślak, Infor Expert, 2011, ss. 300.

"Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich"

Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak,
Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 256.

„Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy”

(wyd. I i II) – Rafał Cieślak, Jan Kordasiewicz, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, V 2008 r., ss. 394.

„Partnerstwo Publiczno-Prywatne”

Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2008.

pobierz

„Przewodnik po Mechanizmach Finansowych”

Rafał Cieślak, Jan Kordasiewicz, Żaklina Pawlak, Produkcja: Grupa Wydawnicza INFOR S.A., Gazeta Samorządu i Administracji, II 2007. Wydawca: Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

pobierz

„Dotacje z Unii Europejskiej dla firm. Praktyczny przewodnik”

Rafał Cieślak, Jan Kordasiewicz, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, X 2005 r., ss. 296.