język angielski język niemiecki

Rozmowa z Janem Kordasiewiczem

Tematem rozmowy z Janem Kordasiewiczem z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz była nowelizacja ustawy o sporcie, która umożliwi finansowanie klubów sportowych z budżetu samorządów. Ekspert wyraził opinię, że samorządy będą zainteresowane wspieraniem profesjonalnych klubów sportowych, ale nie mogą zapominać również o działaniach edukacyjnych związanych ze sportem.