język angielski język niemiecki

Termomodernizacja w praktyce - debata on-line w PARP

20 września 2013 r., w godzinach 10.00 – 11.30 pod adresem www.ppp.parp.gov.pl odbędzie się internetowa transmisja debaty ekspertów i praktyków, poświęcona uwarunkowaniom realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Internauci będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusji i zadawania pytań. Ze strony Kancelarii w debacie weźmie udział mec. Rafał Cieślak.