język angielski język niemiecki

Rozwój PPP w Polsce - raport

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego wspólnie z Instytutem PPP przygotowuje na zlecenie Ministerstwa Gospodarki raport pt. „Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój ppp w Polsce”. Celem raportu będzie prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat przygotowywanych i realizowanych projektów PPP i koncesji. Pełna treść raportu dostępna będzie jeszcze w tym roku.