język angielski język niemiecki

Raport – PPP w sporcie, rekreacji, turystyce

Zachęcamy do lektury trzeciej edycji raportu pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w sporcie, rekreacji, turystyce 2013”.
Raport obejmuje wszystkie postępowania PPP dotyczące inwestycji sportowych, które prowadzone były do tej pory w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Pełną treść raportu można pobrać tutaj. Raport dostępny jest także w zakładce „Publikacje” – „Raporty