język angielski język niemiecki

Studia Podyplomowe z PPP w Szkole Głównej Handlowej

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Podyplomowych Studiów „Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego”.
Są to pierwsze w Polsce studia podyplomowe w całości poświęcone tej tematyce. Zajęcia prowadzone są przez praktyków rynku PPP.
Aktualnie trwa nabór na V edycję Studiów. Szczegółowe informacje: http://podyplomowe.waw.pl/partnerstwo_publiczno_prywatne/