język angielski język niemiecki

Zespół

Zespół Kancelarii składa się z kilkunastu doświadczonych doradców i konsultantów. Tym, co nas wyróżnia, jest zapewnienie jednoczesnego wsparcia prawników, analityków finansowych oraz specjalistów
ds. funduszy unijnych i zewnętrznego dofinansowania projektów.

Pracami zespołu Kancelarii kierują:

dr Rafał Cieślak – wspólnik zarządzający

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zajmuje się także zagadnieniami zamówień publicznych, funduszy unijnych oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego. Rekomendowany jako ekspert w zakresie PPP i prawa publicznego w prestiżowym rankingu prawniczym „Chambers Europe” (2015). Doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca Podyplomowego Studium Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Szkole Głównej Handlowej; wykładowca i ekspert w projekcie systemowym „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie” realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Prowadzi także zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz na studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i innych; występuje jako prelegent na konferencjach i szkoleniach. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również dyplom British Centre for English and European Legal Studies prowadzonego przez Cambridge University w ramach współpracy z WPiA UW. Jest absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).

WYRÓŻNIENIA:
CHAMBERS EUROPE THE CLIENT'S GUIDE 2015
CHAMBERS EUROPE THE CLIENT'S GUIDE 2015


Jan Kordasiewicz – wspólnik zarządzający

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Od 2004 r. wykłada prawo sportowe w Wyższej Szkole „Edukacja w Sporcie”. Jest członkiem komisji ds. prawnych w Krajowej Izbie Sportu. Jan Kordasiewicz zajmuje się przede wszystkim współpracą z przedsiębiorcami i podmiotami sektora B+R, innowacjami, a także szerokopojętym sektorem turystycznym. Jest także autorem licznych publikacji z zakresu funduszy unijnych, komercjalizacji przedsięwzięć naukowych oraz prawa sportowego.