język angielski język niemiecki

Badania na rynek

Do 17 lutego 2020r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1. Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie wyników prac...

więcej »

Kredyt na innowacje technologiczne.

  Do 31 grudnia 2020 roku można aplikować z projektami dotyczącymi wdrożenia do produkcji znacząco ulepszonego lub zupełnie nowego produktu. Dofinansowaniu podlega kredyt technologiczny...

więcej »

Bon na innowację

  Uruchomiono ostatnią rundę naboru wniosków do konkursu pt. „Bon na innowacje – etap usługowy” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowaniu podlegają...

więcej »