język angielski język niemiecki

Artykuły

Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie programu określa tryb wyboru projektów

Karolina Paulewicz - Bazała, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, czerwiec 2015 r.

Kierownik projektu unijnego odpowiada za osiągnięcie wskaźników i nadzoruje realizację umowy

Anna Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, czerwiec 2015 r.

Partnerzy zainwestują pieniądze z Unii

Rafał Cieślak, Rzeczpospolita, 3 czerwca 2015 r.

Szansa dla samorządów

Rafał Cieślak, Fundusze Europejskie, 1 czerwca 2015 r.

Niektóre programy przyczyniają się do rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej

Karolina Stań, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, maj 2015

Wybór wykonawców w ramach projektu unijnego musi być w zgodzie z zasadą konkurencyjności

Karolina Paulewicz-Bazała, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach,maj 2015

Rodzaj inwestycji determinuje ilość dokumentacji aplikacyjnej składanej przez beneficjenta

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, kwiecień 2015

Poprawnie wypełniony wniosek o płatność pozwala na terminowe rozliczenie projektu

Anna Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, kwiecień 2015

Konsekwencje wprowadzenia nowych zasad odliczania VAT

Rafał Cieślak, Radosław Maćkowski, Gazeta Samorządu i Administracji, 3 marca 2015

Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dotację

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, marzec 2015