język angielski język niemiecki

Artykuły

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014 - 2020

Paweł Kuźma, Gazeta Samorządu i Administracji, 5 września 2015 r.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych to wygodny program do składania wniosków o dotację

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, wrzesień 2015 r.

Zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków europejskich podlega kontroli

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, wrzesień 2015 r.

Dlaczego brak kultury w PPP?

Rafał Cieślak, Gazeta Finansowa, 14 sierpnia 2015 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne: jak zwiększyć szanse firmy na projekt

Rafał Cieślak, Rzeczpospolita Prawo w biznesie, 7 sierpnia 2015 r.

Pierwszy sukces sportowo-rekreacyjnego projektu PPP

Rafał Cieślak, Gazeta Samorządu i Administracji, 5 sierpnia 2015 r.

Każdy regionalny program operacyjny przewiduje wsparcie w zakresie rewitalizacji

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, sierpień 2015 r.

Przestrzeganie obowiązku informacyjno - promocyjnego warunkuje przekazanie dofinansowania

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, sierpień 2015 r.

Aquaparki w PPP, czyli jak budować, żeby nie zatonąć

Rafał Cieślak, Dziennik Gazeta Prawna, 15 lipca 2015

Pierwszy rządowy projekt na PPP

Rafał Cieślak, Gazeta Samorządu i Administracji, 7 lipca 2015