język angielski język niemiecki

Artykuły

Budując instalacje do spalania paliwa alternatywnego RDF, warto skorzystać z oferty NFOŚiGW

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, listopad 2015 r.

Praktyczny przewodnik po zamówieniach

Paweł Kuźma, Rzeczpospolita Prawo w biznesie, 6 listopada 2015 r.

PPP w sektorze ochrony zdrowia

Paweł Kuźma & Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 20 października 2015 r.

Jak składać oferty w przetargach

Michał Liżewski, Rzeczpospolita Prawo w biznesie, 9 października 2015 r.

Środków na informatyzację sektora ochrony zdrowia trzeba szukać w programach regionalnych

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, październik 2015 r.

Fundusze na wsparcie tworzenia stanowisk pracy w RPO

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, październik 2015 r.

Badanie rynku poprzedzające procedurę wyboru partnera prywatnego

Paweł Kuźma & Jakub Kot, Gazeta Samorządu i Administracji,
5 października 2015 r.

Nowa definicja partnerstwa publiczno-prywatnego

Michał Liżewski, samorzad.infor.pl, 1 października 2015 r.

Nowa dyrektywa w sprawie koncesji

Rafał Cieślak & Paweł Kuźma, samorzad.infor.pl, 30 września 2015 r.

Samodzielnie, w konsorcjum czy jako podwykonawca

Przemysław Kocielski, Rzeczpospolita Prawo w biznesie, 18 września
2015 r.