język angielski język niemiecki

Artykuły

Projekty hybrydowe w ramach PPP

Rafał Cieślak & Michał Liżewski, Czysta Energia, styczeń 2016 r.

Jak dogadywać się z zamawiającym

Przemysław Kocielski, Rzeczpospolita Prawo w biznesie, 11 grudnia 2015 r.

Dzięki programom regionalnym można finansować żłobki

Karolina Paulewicz-Bazała, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, grudzień 2015 r.

Efektywność energetyczna w formule PPP - polski model

Rafał Cieślak & Michał Liżewski, Czysta Energia, grudzień 2015 r.

Nowa dyrektywa zamówieniowa

Przemysław Kocielski, Gazeta Samorządu i Administracji, 5 grudnia 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie musi być sporządzony w sposób czytelny i zgodny z założeniami konkursu

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, grudzień 2015 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia

Rafał Cieślak & Michał Liżewski, Działalność lecznicza w praktyce, wrzesień-październik 2015 r.

Uzyskanie patentu może być sfinansowane środkami z UE

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, listopad 2015 r.

Budując instalacje do spalania paliwa alternatywnego RDF, warto skorzystać z oferty NFOŚiGW

Małgorzata Nejfeld, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, listopad 2015 r.

Praktyczny przewodnik po zamówieniach

Paweł Kuźma, Rzeczpospolita Prawo w biznesie, 6 listopada 2015 r.