język angielski język niemiecki

Artykuły

Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w polskim prawie rodzinnym, prawie kanonicznym i prawie prywatnym międzynarodowym

Rafał Cieślak, Jurysta 6/7 2005

Finansowanie inwestycji sportowych ze środków krajowych, UE oraz w oparciu o możliwości płynące z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Jan Kordasiewicz, Rafał Cieślak, referat na konferencji „Inwestycje sportowe na Siekierkach, Debata o rozwoju infrastruktury sportowej Warszawy”, Warszawa, 29 XI 2005 r.