język angielski język niemiecki

Artykuły

Fundusze unijne dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, kwiecień 2016 r.

Nie wszystkie inicjatywy są wspierane z funduszy UE

Małgorzata Podgórska, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, kwiecień 2016 r.

PPP z opłatą za dostępność korzystne dla gmin

Rafał Cieślak, Builder, 1 kwietnia 2016 r.

Pływalnie i baseny

Dr Rafał Cieślak, Jakub Kot, Nr 22, marzec-czerwiec 2016 r.

Luka w finansowaniu jako metoda wyznaczania poziomu dofinansowania projektu unijnego

Karolina Stań, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, marzec 2016 r.

Szansa na sfinansowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP

Karolina Paulewicz-Bazała, Fundusze Unijne w pytaniach i odpowiedziach, marzec 2016 r.

Modernizacja energetyczna obiektów sportowych

Rafał Cieślak, Builder, 1 marca 2016 r.

Zaspokoić potrzeby dzięki PPP

Rafał Cieślak & Jakub Kot, Builder, 1 marca 2016 r.

Pomoc publiczna na kulturę w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rafał Cieślak, Gazeta Samorządu i Administracji, 5 lutego 2016 r

PPP w budownictwie komunalnym

Rafał Cieślak, Builder, 1 lutego 2016 r.