język angielski język niemiecki

Artykuły

Po euro z błędami

Jan Kordasiewicz, Polskie Wydawnictwa Branżowe, Sportplus nr 11/2011, 11.2011

Dotacje dla mikrofirm na Mazowszu

Jan Kordasiewicz, serwis e-gospodarka.pl, 19 października 2011

To negocjacje stanowią o atrakcyjności partnerstwa w biznesie

Rafał Cieślak, Rzeczpospolita Prawo i Praktyka, 19 października 2011

Dotacje unijne na ochronę patentową

Jan Kordasiewicz, serwis e-gospodarka.pl, 14 października 2011

Dotacje dla firm z obszarów wiejskich

Jan Kordasiewicz, serwis e-gospodarka.pl, 06 września 2011

Zawodnika ubezpiecza jego klub sportowy

Jan Kordasiewicz, "Rzeczpospolita", 01 września 2011

Przygotuj się do Funduszy Norweskich

Karolina Paulewicz-Bazała, „Fundusze Europejskie”, wrzesień 2011.

Visiting… Cieślak & Kordasiewicz Business and Legal Advisory Office

Wywiad Bartosza Korbusa z Rafałem Cieślakiem , PPP Forum – Public investment’s magazine NR 3 (16) / 2011

Zawodnika ubezpiecza jego klub sportowy

Jan Kordasiewicz, Rzeczpospolita, 1 września 2011

Nowe zasady prowadzenia i przekształcania działalności leczniczej

Rafał Cieślak, Damian Michalak, „Rzeczpospolita” z 16 sierpnia 2011