język angielski język niemiecki

Artykuły

Oszustwo dotacyjne z zaniechania

Jan Kordasiewicz, Gazeta Samorządu i Administracji, 20 stycznia 2012

Jakie są zasady odpowiedzialności za oszustwo dotacyjne

Jan Kordasiewicz, Rzeczpospolita Prawo i Praktyka, 22 grudnia 2011

Dofinansowanie promocji firm z Mazowsza

Jan Kordasiewicz, eGospodarka.pl, 22 grudnia 2011

Inicjatywa Jessica w kolejnym regionie

Jan Kordasiewicz, eGospodarka.pl, 19 grudnia 2011

Czy kryzys będzie sprzyjał rozwojowi PPP?

Rafał Cieślak, Portfel.pl, 6 grudnia 2011

Czy kryzys będzie sprzyjał rozwojowi PPP?

Rafał Cieślak, Portfel.pl, 6 grudnia 2011

Wspieranie sportu przez jednostki samorządu terytorialnego

Jan Kordasiewicz, "Finanse Publiczne", nr 12 (61) grudnia 2011.

Problem zabezpieczania umów koncesji w partnerstwie publiczno-prywatnym

Rafał Cieślak, Zbigniew Wojciechowski, „Gazeta Samorządu i Administracji” nr 21/2010.

Po euro z błędami

Jan Kordasiewicz, Polskie Wydawnictwa Branżowe, Sportplus nr 11/2011, 11.2011

Dotacje dla mikrofirm na Mazowszu

Jan Kordasiewicz, serwis e-gospodarka.pl, 19 października 2011