język angielski język niemiecki

Artykuły

Odtwarzanie muzyki w hotelu - kiedy można nie płacić

Anna Dynek, Hotelarz, 1 listopada 2013

Od projektu do eksploatacji

Rafał Cieślak, Rzeczpospolita, 11 października 2013

Domy pomocy społecznej w formule PPP

Rafał Cieślak, Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 5 października 2013

Hotelarz odpowiada za rzeczy gości

Anna Dynek, Hotelarz, 1 paźdzernika 2013

Dofinansowanie działań zwiększających efektywność energetyczną

Jan Kordasiewicz, Hotelarz, 1 października 2013

PPP w ochronie zdrowia

Rafał Cieślak, Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 3 września 2013 r.

Problemy z klasyfikacją wydatków w umowach PPP

Rafał Cieślak, Gazeta Samorządu i Administracji, 3 września 2013

Meldować - nie trzeba, sprawdzać - należy

Michał Liżewski, Hotelarz, 1 września 2013

Jest już jeden system składania odwołań

Rafał Cieślak, Rzeczpospolita Prawo i Praktyka, 19 sierpnia 2013 r.

Wpływ partnerstwa publiczno- prywatnego na dług samorządów

Rafał Cieślak, Gazeta Samorządu i Administracji, 05 sierpnia 2013 r.