język angielski język niemiecki

Artykuły

Dofinansowanie z UE w latach 2014-2020

Jan Kordasiewicz, Hotelarz Raport, 1 kwietnia 2014

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia

Rafał Cieślak, Medical Maestro Magazine, 1 kwietnia 2014

Ostatnia szansa na duży bon

Karolina Stań, Rzeczpospolita Dobra Firma, 20 marca 2014

Dla małych i średnich

Jan Kordasiewicz, Rzeczpospolita Prawo i Praktyka, 11 marca 2014

Ramy prawne realizacji projektów parkingowych w PPP

Paweł Kuźma, Gazeta Samorządu i Administracji, 20 lutego 2014

Jakie czynniki sprzyjają rozwojowi PPP w Polsce?

Rafał Cieślak, terenyinwestycyjne.info, 4 lutego 2014

Partnerstwo publiczno-prywatne w edukacji i szkolnictwie wyższym

Rafał Cieślak, Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 20 stycznia 2014

Sportowe PPP w Piasecznie

Rafał Cieślak, Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 9 stycznia 2014

Finansowanie inwestycji sportowych

Rafał Cieślak, Inwestycje sektora publicznego, 1 stycznia 2014

Obiekty sportowe: jak budować by nie stracić?

Rafał Cieślak, Inwestycje Sektora Publicznego, 1 stycznia 2014