język angielski język niemiecki

Artykuły

Infrastruktura basenowa w formule PPP

Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 15 września 2014

Koncesja na usługi w praktyce

Paweł Kuźma, 2 września 2014, Gazeta Samorządu i Administracji

Firmy z Mazowsza mają ostatnią szansę na fundusze ze starej perspektywy

Jan Kordasiewicz, Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, 1 września 2014

Beneficjent może sprawdzić, kiedy inwestycja kwalifikuje się do pomocy publicznej

Jan Kordasiewicz, Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, 1 września 2014

PPP w gospodarce wodno-ściekowej

Rafał Cieślak, 5 sierpnia 2014 Gazeta Samorządu i Administracji

Grant to tylko potoczna nazwa formy dotacji celowej

Jan Kordasiewicz, 1 sierpnia 2014, Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach

JESSICA to pożyczka na preferencyjnych zasadach przeznaczona na miejskie inwestycje

Jan Kordasiewicz, 1 sierpnia 2014, Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach

Nowa definicja partnerstwa publiczno-prywatnego

Michał Liżewski, Gazeta Samorządu i Administracji, 5 lipca 2014

Beneficjent może ubiegać się o dotację na projekty łączone

Jan Kordasiewicz, Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, 1 lipca 2014

Błąd we wniosku o dofinansowanie nie zawsze musi powodować automatycznie jego odrzucenie

Jan Kordasiewicz, Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach, 1 lipca 2014