język angielski język niemiecki

Łatwiej o kredyt technologiczny

Kredyt Technologiczny jest jednym z rodzajów unijnych dotacji dla firm. Trudne procedury nie sprzyjały do tej pory zainteresowaniu przedsiębiorców tym dofinansowaniem. Od czerwca jednak przepisy ulegną zmianie, w związku z czym łatwiej będzie pozyskać te środki. "Zmiany na pewno przyspieszą tempo wydawania środków przez BGK. Kluczem będzie prawdopodobnie jednorazowa wypłata dofinansowania." - uważa Jan Kordasiewicz z KDG. Przypomina również, że inwestycja będzie musiała zachować innowacyjny charakter i polegać na wdrożeniu nowoczesnej technologii, która funkcjonuje na świecie nie dłużej niż pięć lat.