język angielski język niemiecki

Biznes Informacje

25 marca PARP ogłosił wyniki konkursu dotyczącego działania 8.1 - wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - informuje TV Biznes. Na 1850 złożonych wniosków, tylko 160 aplikacji dostało dofinansowanie. Z kwoty 320 mln PLN jedynie 70 mln PLN rozdysponowano pomiędzy wnioskodawców. Po raz pierwszy wnioski należało złożyć w formie elektronicznej. Małgorzata Nejfeld specjalistka ds. funduszy unijnych z KDK mówi w wywiadzie o zaostrzonych kryteriach, które były jedną z głównych przyczyn dofinansowania tak niewielu projektów.