język angielski język niemiecki

Stworzyć klimat do inwestycji

Samorządy, banki i prywatne firmy mają problemy z realizacją PPP. Wszyscy zainteresowani chcą zmian w niejasnym prawie - pisze Dziennik Gazeta Prawna. Firmy i samorządy skarżą się na niezrozumiałe rozporządzenia, chaos i brak jednej konkretnej instytucji, od której można uzyskać informacje dotyczące przepisów na temat PPP. Artykuł informuje o kolejnej przeszkodzie dla PPP, jaką jest niedawne rozporządzenie Ministerstwa Finansów dotyczące wyliczania długu samorządów. Teraz zobowiązania wynikające z przedsięwzięcia realizowanego w PPP jest zaliczane do wskaźników zadłużenia.