język angielski język niemiecki

Pomoc z centrali PPP

Resort rozwoju regionalnego planuje wsparcie kolejnych projektów w formule PPP - tym razem sfinansuje wsparcie doradców w projekcie z zakresu ochrony zdrowia i w projekcie drogowym. Oba projekty pilotażowe mają być częściowo finansowane z funduszy unijnych (tzw. projekty hybrydowe). Plany resortu dla Pulsu Biznesu komentuje m.in. dr Rafał Cieślak z KDG.