język angielski język niemiecki

Geotermia za prywatne i publiczne pieniądze

Puls Biznesu informuje, że samorządowa spółka Energia Wierzchosławice rozpoczęła poszukiwania partnera prywatnego do projektu geotermalnego w formule PPP. Projekt realizowany przez spółkę będzie polegał na sfinansowaniu odwiertu wydobywczego, a potem - o ile zostaną odkryte gorące źródła - drugiego odwiertu i budowy elektrowni w celu pozyskania energii. Wartość inwestycji szacowana jest na 27,6 mln zł, a część tych pieniędzy pochodzić będzie z NFOŚiGW. Inicjatywę komentuje dr Rafał Cieślak z KDG.