język angielski język niemiecki

Kraków przyspiesza inwestycje w formule PPP

Puls Biznesu opisuje inwestycje w formule PPP, które podejmuje miasto Kraków. Wśród najbardziej zaawansowych projektów jest zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkami wielorodzinnymi, trzy inwestycje parkingowe i budowa Centrum Obsługi Inwestora. Łącznie miasto planuje rozpoczęcie 12 inwestycji za ponad 700 mln złotych. Dr Rafał Cieślak z KDG wyraża w artykule opinię, że zastosowanie PPP zamiast wykorzystywanego wcześniej przez miasto modelu koncesyjnego, znacznie zwiększa szansę na wykonalność inwestycji.