język angielski język niemiecki

Kultura na rafie

Puls Biznesu publikuje artykuł dotyczący projektów PPP w kulturze. Choć na polskim rynku nie udało się jeszcze zrealizować tego typu projektu, instytucje związane z kulturą wykazują zainteresowanie tą formą współpracy. Cytowany w artykule ekspert Rafał Cieślak z KDG stwierdza, że: "Zysk z działalności kulturalnej (...) nie jest przeliczany wprost na pieniądze. Podobnie jest z edukacją i sportem. Dlatego też implementacja mechanizmu PPP w dziedzinę kultury napotyka znaczne opory".