język angielski język niemiecki

Mniej współpracy biznesu i administracji

Rzeczpospolita donosi, że liczba postępowań PPP ogłaszanych przez instytucje publiczne w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się. Mniejsza jest także ich wartość pieniężna. To istotna zmiana na tym rynku w stosunku do roku 2009, kiedy to zmieniły się przepisy o PPP i zainteresowanie ta formułą znacznie wzrosło. Cytowani w artykule eksperci zawracają jednak uwagę, że mniejsza liczba może przekładać się na jakość ogłaszanych postępowań. Jako powód mniejszej ich liczby wskazują jednak również rozporządzenie dotyczące zaliczania zobowiązań wynikających z PPP do długu publicznego. Jednym z ekspertów cytowanych w artykule jest Rafał Cieślak z KDG.