język angielski język niemiecki

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn.zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie, na podany powyżej adres e-mail, informacji przesyłanych przez Kancelarię. Jednocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o prawie odwołania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.