język angielski język niemiecki

Aktualności

30 lipca 2007

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o zasadach finansowania nauki, wrześniowy termin szkolenia z zakresu „Przedsięwzięcia: Inicjatywa Technologiczna II” zostanie przesunięty na IV kwartał br.

27 lipca 2007

Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, niebawem ogłoszony zostanie nabór wniosków do trzech konkursów na projekty pilotażowe dotyczące ochrony własności przemysłowej oraz wspierające rozwój technostarterów i powstawanie klastrów. Więcej informacji na stronie www.parp.gov.pl.

20 lipca 2007

W lipcowym numerze „Sportplusa” ukazał się nasz kolejny artykuł związany z finansowaniem działalności sportowej pt. „Szansa dla klubów”. Więcej informacji: www.sportplusonline.pl.

16 lipca 2007

W związku z przygotowywanym projektem szkoleniowym zapraszamy do współpracy osoby do prowadzenia szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: m.zyszkowska@kdg.waw.pl.

15 lipca 2007

Z przyjemnością informujemy, że w ogólnopolskim RANKINGU FIRM DORADCZYCH, sporządzanym co roku przez pismo branżowe „Fundusze Europejskie”, znaleźliśmy się w pierwszej 20-tce firm pozyskujących skutecznie dotacje dla samorządów. Ponadto, zajęliśmy 6 miejsce pod względem wielkości dotacji pozyskanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. Więcej...

więcej »

9 lipca 2007

6 lipca 2007 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów formularzy wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ewentualne uwagi można zgłaszać do 26 lipca 2007 r.

4 lipca 2007

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, poświęcone projektowaniu, budowaniu i finansowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 10-11 maja br. Więcej informacji: www.pkis.pl.

3 lipca 2007

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa Technologiczna II”, zapraszamy na drugą edycję szkolenia, które odbędzie się 20 września 2007 r. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje ogłoszenie terminu naboru wniosków na koniec sierpnia 2007 r.

2 lipca 2007

W dniu dzisiejszym został uruchomiony ponownie Fundusz Kredytu Technologicznego przeznaczony na sfinansowanie inwestycji mających na celu wdrożenie nowych technologii. Wnioski można składać do 31 lipca 2007 roku w oddziałach Banku Gospodarstwa Krajowego. Zachęcamy do współpracy wszystkie innowacyjne przedsiębiorstwa.

26 czerwca 2007

Przypominamy o zbliżającym się terminie szkolenia w Krakowie (02 lipca br.) pt. „Inicjatywa Technologiczna II – nowe źródło finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych”. Szkolenie poprowadzi Jan Kordasiewicz. Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Jaślar pod nr tel. (012) 425 19 32 i 0600 955 407, email: katarzyna.jaslar@neostrada.pl.