język angielski język niemiecki

Przedstawiciele Kancelarii w osobach Rafała Cieślaka i Jacka Wójcika wzięli udział w Regionalnej Konferencji "Sportowa Gmina 2009" w Solcu Kujawskim. Rafał Cieślak wygłosił wykład pt. "Nowa ustawa o PPP – nowe możliwości finansowania inwestycji sportowych". Organizatorem cyklu konferencji jest Polski Klub Infrastruktury Sportowej. Więcej informacji: www.pkis.pl/index.php?act=article&sub=view&id=2882