język angielski język niemiecki

Szkoleniem w Redzie dla przedstawicieli sektora ochrony zdrowia z województwa pomorskiego zakończyliśmy ogólnopolski cykl 16 regionalnych seminariów edukacyjnych "Euro na zdrowie". W seminariach wzięło udział 1500 osób, reprezentujących szpitale, gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie, szkoły wyższe, instytucje naukowe, przedsiębiorców oraz inne podmioty działające w sektorze ochrony zdrowia. Zapraszamy do odwiedzania strony www.euronazdrowie.pl i korzystania z umieszczonych tam materiałów szkoleniowych.