język angielski język niemiecki

Wspólnie z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przygotowujemy projekt edukacyjny dotyczący podnoszenia kompetencji zawodowych osób uczestniczących w przygotowywaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Mazowsza. Projekt zostanie skierowany zarówno do przedstawicieli samorządów, jak też wykonawców i doradców. Chętnych do udziału w nieodpłatnych szkoleniach zapraszamy do wstępnego zgłaszania swojego uczestnictwa na adres: m.zyszkowska@kdg.waw.pl. W zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko, stanowisko, nazwę instytucji/firmy, wiek oraz zainteresowania zawodowe. W przypadku uzyskania grantu poinformujemy Państwa o niezbędnych szczegółach. Nastąpi to w III/IV kwartale br.