język angielski język niemiecki

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym programem edukacyjnym. Wspólnie z firmą szkoleniową Balance Education opracowaliśmy harmonogram szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów, które odbędą się w najbliższych miesiącach:


 • 15.10.2009 Plan B - dotacje na oddłużanie i komercjalizację szpitali publicznych.

 • 27.10.2009 Partnerstwa samorządów na rzecz pozyskiwania dotacji UE.

 • 18.11.2009 Fundusze UE - procedury odwoławcze.

 • 25.11.2009 Księgowe i podatkowe aspekty realizacji projektu dofinansowanego z UE.

 • 25.11.2009 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - zasady wsparcia projektów w ramach Funduszu dla

Organizacji Pozarządowych.

 • 02.12.2009 Dotacje UE a dyscyplina finansów publicznych.

 • 09.12.2009 Projekty generujące dochody - zasady dofinansowania i funkcjonowania.

 • 16.12.2009 Jak przygotować się do kontroli projektu dofinansowanego z funduszy UE.

 • 20.01.2010 Program wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

 • 27.01.2010 Tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych. Procedura zawierania umów partnerskich w ramach Priorytetu II POIG.

 • 27.01.2010 Alternatywne źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje oraz programy szkoleń dostępne będą niebawem na stronach: www.balanceeducation.pl oraz www.kdg.waw.pl