język angielski język niemiecki

Kolejna regionalna konferencja Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej "Sportowa Gmina" odbyła się w Kołobrzegu. Na konferencji przedstawiono programy wspierane przez PKIS pn. "Rybka" i "Pingwin". O aspektach finansowania inwestycji z wykorzystaniem mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego w imieniu Kancelarii wypowiadała się Małgorzata Nejfeld. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów oraz firm wykonawczych zainteresowanych realizacją inwestycji sportowo-rekreacyjnych.