język angielski język niemiecki

Ruszają bezpłatne szkolenia Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące kredytu technologicznego.

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Kredyt Technologiczny.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w Hotelu Andel’s w Krakowie w dniu 27 października 2009 r. Program szkolenia obejmuje podstawowe informacje o systemie wdrażania Kredytu Technologicznego, procedurę ubiegania się o przyznanie premii technologicznej. Na szkoleniu omówione zostaną także kryteria oceny wniosków oraz przeanalizowane najczęstsze błędy przy składaniu wniosków.

Harmonogram szkoleń:
Kraków – 27.10.2009
Poznań – 17.11.2009
Warszawa – 01.12.2009

Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz oraz przesłać go pod adres: m.zyszkowska@kdg.waw.pl bądź faxem na numer 022 499 51 81