język angielski język niemiecki

Zapraszamy na konferencję PPP w Łodzi

28 marca 2012 r. w Łodzi odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja "Realizacja inwestycji sportowych i rekreacyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Organizatorem konferencji, która będzie miała miejsce w Auli A3 Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98, jest Instytut Nowych Technologii. Kancelaria jest oficjalnym partnerem konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji i zgłoszenia: http://www.newtechlodz.com/index.php?ids=197&id=707