język angielski język niemiecki

Internacjonalizacja MŚP

 

Trwa nabór wniosków na projekty dotyczące wsparcia internacjonalizacji MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Przyszli eksporterzy będą mogli liczyć na 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych związanych z przygotowaniem firmy do eksportu i działaniami promocyjnym na rynkach zagranicznych. Wnioski przyjmowane są przez PARP do 7 września 2020 roku.

Więcej informacji na:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp