język angielski język niemiecki

Bon na innowację

 

Uruchomiono ostatnią rundę naboru wniosków do konkursu pt. „Bon na innowacje – etap usługowy” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zakupu od akredytowanej instytucji usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem znacząco ulepszonego lub nowego produktu. Przedsiębiorcy mogą starać się o 85% dofinansowania do maksymalnie 400 000 zł projektu. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2020 roku.

Więcej informacji na:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy
Zapraszamy do współpracy.