język angielski język niemiecki

Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Do 31 grudnia 2020 roku można aplikować z projektami dotyczącymi wdrożenia do produkcji znacząco ulepszonego lub zupełnie nowego produktu. Dofinansowaniu podlega kredyt technologiczny na zakup środków trwałych (linia technologiczna)i wartości niematerialnych i prawnych (rozwiązanie informatyczne) niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup prac budowlanych związanych z utworzeniem nowej powierzchni, specjalistyczne usługi doradcze. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji na:
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Zapraszamy na konsultacje.