język angielski język niemiecki

Kancelaria wśród najskuteczniejszych doradców 2011 roku!

Zespół Kancelarii ponownie został wyróżniony wysokimi miejscami w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych czasopisma „Fundusze Europejskie”.

W klasyfikacji generalnej znaleźliśmy się na 13 miejscu w Polsce. W zakresie dotacji dla sektora MSP osiągnęliśmy 11 miejsce, zaś dotacji dla administracji publicznej – 13 miejsce.

Uzyskaliśmy także pierwszą lokatę w kategorii „Pozostałe dotacje publiczne” oraz piąte miejsce w zakresie liczby projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto, Kancelaria uzyskała odpowiednio 10 i 12 miejsce w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania oraz wysokość pozyskanych dotacji).