język angielski język niemiecki

Uwaga! Zmiana adresów siedziby spółki i kancelarii


Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. nastąpi zmiana adresu spółki.

1) Nowy adres siedziby spółki C&K Kancelaria Doradztwa Gospodarczego to: Al. Jana Pawła II 11 lok. 404, 00-828 Warszawa;
2) Nowy adres siedziby Kancelarii Radcy Prawnego dr Rafał Cieślak to: ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Warszawa.

Począwszy od 1 marca br. wszelką korespondencję prosimy kierować na wyżej wskazane adresy.

Pozostałe dane i numery telefonów pozostają bez zmian.