język angielski język niemiecki

Pabianice zrealizują hybrydę w PPP

W Pabianicach podpisano 15-letnią umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z konsorcjum firm Siemens oraz Siemens Finance, której przedmiotem jest termomodernizacja 11 miejskich budynków użyteczności publicznej. Wartość umowy wynosi 46,5 mln zł. Oszczędności w zużyciu energii cieplnej wyniosą aż 69%. Projekt pod tytułem „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice” uzyska dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Kancelaria zapewniła kompleksowe doradztwo prawne i finansowe obejmujące przygotowanie projektu i przeprowadzenie postępowania o wybór partnera prywatnego.


Projekt Pabianic jest drugim projektem PPP w województwie łódzkim i drugim projektem hybrydowym PPP w okresie programowania 2014-2020 w Polsce. Ze strony kancelarii wsparcie na rzecz Miasta Pabianice zapewnione zostało przez mec. Michała Liżewskiego, mec. Przemysława Kocielskiego, analityka finansowego Karolinę Stań i mec. Rafała Cieślaka.
.