język angielski język niemiecki

Wspólnie z naszym partnerem biznesowym – Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poświęcone możliwościom finansowania projektów ze środków Mechanizmów Finansowych, Funduszu Kapitału Początkowego i Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. W ten sposób zainicjowano cykl seminariów dotyczących pozyskiwania środków pomocowych przez sektor NGO.