język angielski język niemiecki

Wspólnie z naszym partnerem biznesowym – firmą Katarzyna Jaślar „Organizacja spotkań” przeprowadziliśmy w Krakowie szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. W szkoleniu wzięli udział głównie przedstawiciele jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.