język angielski język niemiecki

Przygotowujemy nowe partnerstwo! Po sukcesie odniesionym w poprzedniej rundzie aplikacyjnej Mechanizmu Finansowego EOG (priorytet zdrowotny), zostaliśmy zaproszeni do przygotowania kolejnego projektu opierającego się o zasady partnerstwa publiczno-prywatnego. Projekt dotyczy wykreowania ponadregionalnego produktu turystyki kulturowej pn. „Szlak Solny św. Kingi” i przeznaczony jest do złożenia w ramach Priorytetu: „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego”. W skład partnerstwa wchodzi 7 podmiotów o zróżnicowanym statusie prawnym z terenu Małopolski. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się już w Gazecie Krakowskiej (Wydanie Nowosądeckie): www.gk.pl.