język angielski język niemiecki

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia br. o godz. 13.00 w Bochni nastąpi uroczyste podpisanie Umowy partnerskiej pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie projektu pt. „Szlak Solny św. Kingi – ponadregionalny produkt turystyki kulturowej”. Projekt przeznaczony jest do współfinansowania w ramach Mechanizmów Finansowych. Kancelaria koordynuje prace przygotowawcze i odpowiada za sporządzenie pełnej dokumentacji aplikacyjnej projektu.