język angielski język niemiecki

Kancelaria w Krajowej Izbie Sportu

Miło nam powiadomić, że Kancelaria została przyjęta do Krajowej Izby Sportu, skupiającej instytucje i firmy działające w obszarze polskiego sportu. Jako członek KIS będziemy angażować się w działania edukacyjne i doradcze zmierzające do podniesienia jakości infrastruktury sportowej, przede wszystkim poprzez wykorzystanie środków europejskich i partnerstwa publiczno-prywatnego. Więcej informacji: www.izba-sportu.org.pl